SEPTEMBER

 • 1 sep
  ECDC Euro PPS – infomöten & mätning 2022-2023

  Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) genomför, som del av arbetet mot antibiotikaresistens, punktprevalensmätningar vart femte år för att mäta förekomsten av vårdrelaterade infektioner (VRI) och antibiotikaanvändning på akutsjukhus inom EU.

 • SEPTEMBER

  • 1 sep
   Koll på psykisk hälsa – i tider av förändring (digitalt deltagande)

   Konferensen vill ge en bild av det psykiska hälsoläget och hur vi tillsammans kan skapa bättre förutsättningar för en god psykisk hälsa för alla.

  • 8 sep
   Tuberkulosdag 2022 – digitalt deltagande Stockholm

   En dag om tuberkulos som riktar sig till de som arbetar med tuberkulos i Sverige, på laboratorier, smittskyddsenheter och kliniskt med patienter.

  • 8 sep
   Nätverksmöte, högisoleringsvård Stockholm

   Välkommen till möte inom nätverket för högisoleringsvård. Detta möte är ämnat för samtliga infektionskliniker i Sverige, inom ramen för projektet "Vidareutveckling av nationell beredskap för vård och transport av högsmittsamma patienter" finansierat av anslag 2:4 Krisberedskap.

  • 8 sep
   Suicidpreventiva dagen 2022 – Stöd till efterlevande

   Varje år i samband med den internationella suicidpreventiva dagen anordnar vi ett seminarium som på olika sätt berör arbetet med att förhindra självmord. I år lägger vi fokus på stöd till efterlevande.

  • 19 sep
   SHARP Joint Action WP5
  • 21 sep
   Nordic Vaccine Meeting 2022

   The Nordic Vaccine Meeting 2022 will be a hybrid meeting with the possibility to join in-person in Stockholm or virtually on-line. The format for the meeting will be smaller and participants from the organisations responsible for the National Immunization Programs in each of the Nordic countries are welcome. This includes the Nordic Public Health and the Regulatory Agencies and relevant colleagues from the Ministerial level. Academic groups invited to participate in the programme are certainly also welcome. This registration form can only be used by participants from respective invited organizations.

  • OKTOBER