Datum:
24 februari
Tid:
13.00 - 15.00
Plats:
Digitalt

Välkommen till informationsmöte om kommande förändringar i regler om spårbarhet och säkerhetsmärkning av tobaksvaror.

Systemen för spårbarhet och säkerhetsmärkning togs i drift den 2019 och omfattar för närvarande cigaretter och rulltobak. Från den 20 maj 2024 kommer alla tobaksvaror att omfattas.

Anteckningar kommer att föras under mötet och dessa kommer att publiceras på vår webbplats. Namn på de företag, organisationer etc. som deltagit kommer därmed publiceras på webbsidan. Deltagarlista med namn på de externa personer som medverkat kommer diarieföras men inte publiceras på webbsidan.

Mötet kommer att hållas digitalt och på svenska. Alla mötesdeltagare deltar med bild i mötet, så se i god tid till att den dator du använder för att delta har en fungerande webbkamera.

Innehåll

Syftet med mötet är att informera om kommande förändringar och ge berörda aktörer möjlighet att ställa frågor.

För att kunna svara på så många frågor som möjligt ser vi gärna att frågor skickas in i förväg. Ställ med fördel frågorna i formuläret för anmälan om deltagande.

Genom mötet önskar vi också skapa förutsättningar för ömsesidigt utbyte av information mellan berörda intressenter hos tillverkare, importörer och partihandlare och distributörer och de svenska myndigheter som berörs. Vi hoppas det kan underlätta övergången till systemet för spårbarhet och säkerhetsmärkning.

Preliminärt program

  • Välkomna och inledning av mötet
  • Presentation av spårbarhetssystemet, säkerhetsmärkning, avgiftsförordning
  • Genomgång av frågeställningar, besvarande av frågor

Målgrupp

Mötet riktar sig till aktörer inom den svenska tobaksindustrin, dvs främst svenska tillverkare och importörer av tobaksvaror samt till partihandlare och distributörer.

Kostnad

Deltagande är utan kostnad.

Anmälan

Anmälan är nu stängd.

Anmäl dig via formuläret nedan senast 16 februari. Alla personer som vill delta i mötet måste anmäla sig personligen. Möteslänk skickas till anmälda deltagare någon dag innan mötet.

Kontakt

Frågor om programmet
Austra Axelsson

Frågor om anmälan
Folkhälsomyndighetens konferenssamordning