Datum:
13 september

Har ni goda exempel på samverkan
mellan BVC och förskola?

Välkommen att berätta om ert arbete på konferensen Värna våra yngsta!

Konferensen anordnas den 13-14 september 2022 i Stockholm och har fokus på stöd till barn i utsatta situationer, tidig upptäckt och ett tidigt stöd då det finns svårigheter i familjen och föräldraskapet.

Muntlig presentation

Under konferensen ges det tillfälle till kortare muntliga presentationer av goda exempel på samverkan mellan BVC och förskolan under ett av seminarierna.

Skriftlig presentation

Ni kan också välja att sprida era erfarenheter genom en skriftlig presentation. De skriftliga presentationerna kommer att sättas upp på utställningsytan utanför konferenslokalen.

Frågor att besvara

För att skicka in ett bidrag behöver ni svara på nedan frågor.

Hur jobbar ert team med samverkan mellan förskolan och barnhälsovården?

Hur har ni skapat sätt att få kunskap om varandras verksamheter och professionella kompetenser?

Hur har ni gjort för att ha en aktuell kunskap om vem ni ska kontakta om ni behöver samverka?

Ange om er samverkan ska stärka stödet kring familjer där förälder har psykisk sjukdom, beroendeproblem, stöd relaterat till våld, eller hälsofrämjande arbete.

Besvara frågorna under respektive rubrik i formuläret. Beskriv också mycket kort vad som är syftet med er samverkan, hur den är uppbyggd och vilka aktiviteter den består av, vad för resultat ni vill nå med den, och vad den lett fram till, så här långt.

Anmälan

Anmäl ditt bidrag via formuläret nedan, senast 2 juni.

Ni skickar först in en anmälan via formuläret om att ni vill bidra. Där svarar ni kort på frågorna ovan. I bekräftelsemejlet får du sedan instruktioner om hur du går till väga för att skicka in själva bidraget i sin helhet.

Urval

Om antalet presentationer av goda exempel överstiger 40 stycken kommer vi att använda ett urvalsförfarande utifrån principerna:

  • Bidraget har hög relevans för deltagarna
  • Bidraget har stor potential att skapa diskussion kring samverkan i förebyggande och främjande verksamhet.
  • En samverkan mellan verksamheterna är strukturellt förankrad.
  • Resultat av samverkan är dokumenterad, eller följs upp kontinuerligt.

Kontakt

Vid frågor 
Ann-Cristine Jonsson
ann-cristine.jonsson@folkhalsomyndigheten.se

 

Anmäl dig här

Mer om hur myndigheten hanterar dina personuppgifter.

OBS! Kontrollera att din e-post blir korrekt ifylld, bekräftelse skickas automatiskt till den adress du anger. Om du inte får bekräftelse, kontakta oss för kontroll att din anmälan gått fram.


Här nedan beskriver du kort om ditt bidrag. I bekräftelsen får du instruktioner om var du ska skicka hela ditt bidrag.

Ange vad er samverkan ska stärka(Obligatoriskt)
Genom att skicka min anmälan förstår och godkänner jag att Folkhälsomyndigheten sparar och hanterar mina personuppgifter i enlighet med dataskyddsregleringen GDPR (General Data Protection Regulation).(Obligatoriskt)

Om du inte kan godkänna Folkhälsomyndighetens hantering av personuppgifter kan vi tyvärr inte ta emot din anmälan.