Diagnostikaktuellt

Informationsbrev om diagnostik

Diagnostikaktuellt är ett månatligt informationsbrev från Folkhälsomyndigheten riktat till verksamma i sjukvården med intresse för diagnostik av smittsamma sjukdomar.

Vår ambition är att informera om analyser som ur olika perspektiv har särskild aktualitet.
Anmäl dig till informationsbrevet Diagnostikaktuellt.

Dekorbild

Aktuellt