Några gånger om året får deltagarna i Hälsorapports webbpanel ett mejl med en inbjudan att besvara en webbenkät med hälsorelaterade frågor. Enkäterna kan handla om smittsamma sjukdomar, folkhälsa eller hälsohot.

Webbpanelen hjälper till under pandemin

Under den tid som pandemin pågår skickas kortare veckovisa enkäter ut med frågan om man har blivit sjuk under veckan som gått. De veckovisa enkäterna har varit till stor nytta under covid-19-pandemin. De används sedan april 2020 för att varje vecka få en uppfattning om hur stor andel av Sveriges befolkning som har insjuknat i akut luftvägsinfektion. Resultat presenteras på Hälsorapports webbplats.

Innan pandemin användes de veckovisa enkäterna även under influensasäsongen, för att få en bild av hur många som blivit sjuka i influensaliknande sjukdom.

Under 2020-2022 har webbpanelen blivit inbjudna till undersökningar för att mäta förekomsten av covid-19 via självprovtagning.

Enkäter vid sjukdomsutbrott

Hälsorapport används även vid större sjukdomsutbrott i Sverige, då kan ett urval av deltagarna fungera som kontrollgrupp i utredningar om sjukdomsutbrott.

Figur. Hälsorapports tre olika typer av enkäter; månadsenkäter, utbrottsenkäter och veckoenkäter.

Bilden visar 3 olika typer av enkäter, månadsenkäter, kontrollenkäter och veckoenkäter med fråga om man blivit sjuk.

Vem är med i Hälsorapport?

Deltagare till Hälsorapport har rekryterats vid fyra olika tillfällen, senast under våren 2021. Vi samarbetar med Statistikmyndigheten SCB som har gjort ett statistiskt urval från befolkningsregistret som ska representera Sveriges befolkning. I Hälsorapport finns nu cirka 8 600 personer registrerade deltagare i åldrarna 2-97 år.

Hälsorapport (halsorapport.se)

Resultaten presenteras på Hälsorapports webbplats

Efter att en enkät är avslutad presenteras preliminära resultat på Hälsorapports webbplats. Där finns en kort sammanfattning av resultaten. Därefter bearbetas resultaten vidare och används i Folkhälsomyndighetens sjukdomsövervakning, publikationer, rekommendationer till regeringen, och i vissa fall i vetenskapliga publikationer.

Resultat (halsorapport.se)

Deltagarfrekvensen på enkäterna har genomgående varit god. På enkäterna som vi skickar ut några gånger per år svarar mellan 55 till 73 procent på frågorna. Under pandemin har i genomsnitt mellan 50-60 procent svarat på de veckovisa enkäterna.