Undersökningen European Web Survey on Drugs riktar sig till dig som använder eller har använt narkotika någon gång under de senaste 12 månaderna.

Undersökningen genomförs även i andra europeiska länder. Resultaten kommer användas för att studera skillnader och likheter i narkotikaanvändningen i Europa. Undersökningen kan också visa hur restriktionerna under covid-19 har påverkat användningen av narkotika.

European Web Survey on Drugs (emcdda.europa.eu)

Undersökning avslutad

Nu är undersökningen 2021 avslutad. Under de åtta veckor som den var öppen svarade cirka 50 000 personer i Europa på enkäten i sin helhet. Sverige bidrog med svar från ca 5 500 personer. Det var näst flest deltagare i de 30 länder som deltog. Vi vill tacka alla som har medverkat genom att sprida och delta i undersökningen.

De svenska resultaten från undersökningen finns nu publicerade i rapporten: Den europeiska webbundersökningen om narkotika 2021.

Har du frågor om den europeiska webbundersökningen om narkotika? Du hittar svar på de vanligaste frågorna här.