Statistik i tabeller och diagram

Analyserad/kommenterad statistik

  • Övervikt och fetma är en av de indikatorer som tas upp i Folkhälsans utveckling.
  • Fetma finns också med i Öppna jämförelser Folkhälsa 2019.