Brucellos är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten. Om smitta bland djur kan misstänkas ska veterinär underrättas. Brucellos hos djur omfattas av epizootilagen. Smitta från livsmedel skall anmälas till miljökontoret i kommunen eller motsvarande.

Brucellos är en smittspårningspliktig sjukdom. Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,65
Dalarna 0/00/00/00/00/01/0,350/00/00/00/00/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 0/00/00/00/00/00/00/01/0,351/0,355/1,792/0,72
Halland 0/00/00/00/01/0,300/02/0,620/00/00/00/0
Jämtland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kalmar 0/00/01/0,400/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg 0/00/01/0,490/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten 0/00/00/00/00/00/00/02/0,800/00/00/0
Skåne 0/00/00/00/02/0,150/02/0,155/0,380/00/00/0
Stockholm 0/03/0,124/0,174/0,174/0,174/0,173/0,133/0,135/0,224/0,183/0,14
Södermanland 0/00/00/00/00/00/01/0,340/01/0,350/00/0
Uppsala 0/00/00/00/02/0,520/02/0,540/00/03/0,861/0,29
Värmland 0/03/1,060/00/01/0,350/01/0,360/00/00/00/0
Västerbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,380/0
Västernorrland 0/00/00/00/00/00/02/0,810/00/00/00/0
Västmanland 0/03/1,071/0,361/0,360/00/00/00/00/00/01/0,39
Västra Götaland 1/0,060/03/0,172/0,122/0,122/0,122/0,127/0,424/0,243/0,182/0,12
Örebro 0/00/00/00/01/0,334/1,320/00/00/00/00/0
Östergötland 0/01/0,210/00/01/0,210/00/01/0,222/0,450/00/0
Totalt1/0,0110/0,1010/0,107/0,0714/0,1411/0,1115/0,1519/0,1913/0,1316/0,1610/0,10