Rapporterna visar det totala antalet diagnostiserade fall vid de laboratorier som deltar i den frivilliga rapporteringen. Rapporterna publiceras varannan vecka från och med säsongsstart.

Aktuell veckorapport

Aktuell rapport för calcivirus, vecka 4 publicerad 2023-01-26

Tidigare veckor

Läs mer

Calicivirus – sjukdomsstatistik

Redaktör: Elsie Ydring