Rapporterna visar det totala antalet diagnostiserade fall vid de laboratorier som deltar i den frivilliga rapporteringen. Rapporterna publiceras varannan vecka från och med säsongsstart.

Redaktör: Elsie Ydring