Rapporterna visar det totala antalet diagnosticerade fall vid de laboratorier som deltar i den frivilliga rapporteringen. Rapportera publiceras varannan vecka från och med säsongsstart.