Infektioner med respiratoriskt syncytial virus (RSV) drabbar alla barn före 2 års ålder och kan bli mycket allvarliga, framför allt hos för tidigt födda barn, barn med nedsatt lungfunktion eller svåra hjärtfel.

Läkemedelsverket har tillsammans med Referensgruppen för klinisk virologi (RAV) publicerat bakgrundsmaterial kring RSV-infektioner och rekommendationer för användning av läkemedlet Synagis® (en humaniserad, monoklonal antikropp, som kan användas som profylax mot RS-virusinfektion). Detta preparat är dyrt och bör därför sättas in först när det första fallet av RSV konstaterats i en region.

För att kunna hålla behandlande läkare kontinuerligt informerade om spridningen av RSV rapporterar Folkhälsomyndigheten om förekomsten av laboratoriebekräftade fall.

Säsongsövervakningen för RSV sker genom frivillig rapportering från laboratorier, barnsjukhus och barnkliniker. Statistiken baseras på rapportering av prover tagna från patienter i både öppen- och slutenvård där RSV-infektionen har bekräftats med ett diagnostiskt test (laboratorieverifiering). Veckorapporterna sammanfattar läget i Sverige och publiceras regelbundet från vecka 35, 2021 till vecka 20 2022.

Veckorapporter säsong 2021/2022

Läs den senaste RSV-rapporten

RSV-rapporter från säsong 2021/2022

Säsongssammanfattningar

Sammanfattning av säsongen 2021/2022 (PDF, 1,3 MB)

Sammanfattning av säsongen 2020/2021 (PDF, 918 kB)

Sammanfattning av säsongen 2020/2021 (PDF, 918 kB)

Sammanfattning av säsongen 2019/2020 (PDF, 1 MB)

Sammanfattning av säsongen 2018/2019 (PDF, 726 kB)

Sammanfattning av säsongen 2017/2018 (PDF, 717 kB)

Sammanfattning av säsongen 2016/2017 (PDF, 807 kB)

Sammanfattning av säsongen 2015/2016 (PDF, 645 kB)

Sammanfattning av säsongen 2014/2015 (PDF, 555 kB)

Sammanfattning av säsongen 2013/2014 (PDF, 412 kB)

Sammanfattning av säsongen 2012/2013 (PDF, 250 kB)

Sammanfattning av säsongen 2011/2012 (PDF, 366 kB)

Sammanfattning av säsongen 2010/2011 (PDF, 223 kB)