På de här sidorna kan du hitta aktuell statistik samt statistik som visar tidigare år. Försäljningsstatistiken redovisas varje månad och kvartal samt årligen.

Förklaring till statistiken

  • ATC (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System): Ett anatomiskt terapeutiskt kemiskt klassifikationssystem för läkemedel. Systemet består av 14 huvudgrupper uppdelade efter var eller hur läkemedlen verkar. Gruppen J står för Infektionssjukdomar och J01 för Antibakteriella medel för systemiskt bruk. Antibiotika kan även förekomma i andra grupper som till exempel D=Hud och A07=medel mot diarré. Sök ATC-kod via FASS.se för förskrivare.
  • DDD (Definierad Dygnsdos): Den förmodade genomsnittliga dygnsdosen då läkemedlet används av vuxen vid medlets huvudindikation. DDD fastställs av WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, Oslo.
  • Recept: En expedierad varurad på apotek. Används exempelvis för att jämföra förskrivning till barn, när DDD inte är tillämpligt (se ovan).
  • Invånare: Antal invånare i Sverige hämtas från SCB i februari. Dessa gäller då retroaktivt från januari och hela året ut. Under januari, innan data finns hos SCB gäller fjolårsdata.
  • Nämnaren per 1 000 invånare inkluderar de personer som är folkbokförda inom respektive område, t.ex. ett valt landsting eller kommun.
  • Antibiotikaförsäljning på recept eller Apo-dos redovisat per landsting, region eller kommun inkluderar statistik för de personer som är folkbokförda i respektive område.
  • Antibiotikaförsäljning på slutenvårdsrekvisition inkluderar all försäljning inom valt område.