illustration över dashboarden av registrerade vaccinationerStatistiken på denna sida är baserad på uppgifter i det nationella vaccinationsregistret. Hur överföring av vaccinationsuppgifter från journalsystem till vaccinationsregistret sker skiljer sig mellan regionerna. Från de flesta journalsystem överförs vaccinationsuppgifter dagligen, men något journalsystem levererar data en gång i veckan. Efterregistreringar görs, vilket betyder att uppgifter i registret uppdateras löpande även bakåt i tiden och därför är veckostatistiken föränderlig över tid.

Rapporterade vaccinationer

Observera: Statistikredovisningen är under omarbetning. Texter och tabeller på sidan kommer att uppdateras den 30 mars 2023. Data i länkarna uppdateras däremot löpande.

Tabell 1 visar hur många vaccinationer totalt som har rapporterats till det nationella vaccinationsregistret.

Tabell 1. Antal rapporterade vaccinationer totalt.
DatumAntal vaccinationer
2023-02-23 25 694 270
2023-02-09 25 677 377

Vaccinerade personer

Tabell 2 visar hur många personer som har påbörjat vaccination och hur många av dessa som har fått minst två doser. Andel vaccinerade visar hur stor andel (%) av befolkningen i ålder 18 år och äldre som är vaccinerade. Från och med november 2022 rekommenderades vaccination från 18 års ålder.

Andel av befolkningen 18 år och äldre beräknad med SCB:s folkbokföringsstatistik 2022-06-30 i nämnaren (födda 2004 och tidigare).

Tabell 2. Antal och andel vaccinerade med minst 1 dos respektive 2 doser bland personer 18 år och äldre.
DatumAntal vaccinerade
med minst 1 dos (1)
Andel (%) vaccinerade
med minst 1 dos
Antal vaccinerade
med minst 2 doser
Andel (%) vaccinerade
med minst 2 doser
2023-02-23 7 365 651 88,2 % 7 214 027 86,4 %
2023-02-09 7 365 207 88,2 % 7 213 521 86,4 %

(1) Antal vaccinerade med minst 1 dos omfattar alla personer som har påbörjat vaccination, både de som har fått 1 dos och de som har fått 2 doser.

Tabell 3 visar hur många personer 18 år och äldre har vaccinerats med minst tre doser. Andel vaccinerade visar hur stor andel (%) av befolkningen 18 år och äldre har fått minst tre doser av vaccin mot covid-19.

Andel av befolkningen 18 år och äldre är beräknad med SCB:s folkbokföringsstatistik 2022-06-30 i nämnaren (födda 2004 och tidigare).

Tabell 3. Antal och andel vaccinerade med minst 3 doser bland personer 18 år och äldre.

DatumAntal vaccinerade med 3 doserAndel (%) vaccinerade med 3 doser
2023-02-23 5 581 266 66,9 %
2023-02-09 5 579 690 66,8 %

Tabell 4 visar antal vaccinerade och vaccinationstäckning för 4 doser bland personer 65 år och äldre. Andel av befolkningen 65 år och äldre är beräknad med SCB:s folkbokföringsstatistik 2022-06-30 i nämnaren (födda 1957 och tidigare).

Tabell 4. Antal och andel vaccinerade med minst 4 doser bland personer 65 år och äldre.

DatumAntal vaccinerade med 4 doserAndel (%) vaccinerade med 4 doser
2023-02-23 1 797 605 82,1 %
2023-02-09 1 796 615 82,1 %

Antal och andel vaccinerade med 5 doser

Vaccinationstäckningen för 5 doser bland personer 65 år och äldre redovisas på sidan Vaccinationstäckning för de som fått dos 5.

Veckostatistik med diagram, kartor och tabeller

Veckostatistiken omfattar givna vaccinationer (utifrån vaccinationsdatum) till och med föregående vecka och uppdateras på torsdagar kl 14.00.

Statistiken visas bäst på dator, i nyare och uppdaterade webbläsare.

För personer med funktionsnedsättning

Ladda ner data

Läs mer