Om statistiken

illustration över dashboarden av registrerade vaccinationerStatistiken på denna sida är baserad på uppgifter i det nationella vaccinationsregistret. Hur överföring av vaccinationsuppgifter från journalsystem till vaccinationsregistret sker skiljer sig mellan regionerna. Från de flesta journalsystem överförs vaccinationsuppgifter dagligen, men något journalsystem levererar data en gång i veckan. Efterregistreringar görs, vilket betyder att uppgifter i registret uppdateras löpande även bakåt i tiden och därför är veckostatistiken föränderlig över tid.

Rapporterade vaccinationer

Tabell 1 visar hur många vaccinationer totalt som har rapporterats till det nationella vaccinationsregistret. Uppgifter för dagen omfattar vaccinationer som är rapporterade till och med kl 00:30. Tabellerna nedan uppdateras en gång i veckan, på torsdagar.

Tabell 1. Antal rapporterade vaccinationer totalt.
DatumAntal vaccinationer
2022-05-12 22 231 642
2022-05-05 22 072 138
2022-04-28 21 866 877
2022-04-21 21 631 651
2022-04-14 21 491 717

Vaccinerade personer

Tabell 2 visar hur många personer som har påbörjat vaccination och hur många av dessa som har fått minst två doser. Andel vaccinerade visar hur stor andel (%) av befolkningen i ålder 12 år och äldre som är vaccinerade.

Andel av befolkningen 12 år och äldre är beräknad med SCB:s folkbokföringsstatistik 2021-12-31 i nämnaren (födda 2009 och tidigare).

Tabell 2. Antal och andel vaccinerade med minst 1 dos respektive 2 doser bland personer 12 år och äldre.
DatumAntal vaccinerade
med minst 1 dos (1)
Andel (%) vaccinerade
med minst 1 dos
Antal vaccinerade
med minst 2 doser
Andel (%) vaccinerade
med minst 2 doser
2022-05-12 7 830 804 87,1 % 7 636 781 85,1 %
2022-05-05 7 828 820 87,1 % 7 633 999 84,9 %
2022-04-28 7 826 928 87,1 % 7 631 111 84,9 %
2022-04-21 7 824 945 87,1 % 7 627 870 84,9 %
2022-04-14 7 823 717 87,1 % 7 625 752 84,9 %

(1) Antal vaccinerade med minst 1 dos omfattar alla personer som har påbörjat vaccination, både de som har fått 1 dos och de som har fått 2 doser.

Tabell 3 visar hur många personer 18 år och äldre har vaccinerats med tre doser. Andel vaccinerade visar hur stor andel (%) av befolkningen 18 år och äldre har fått tre doser av vaccin mot covid-19.

Andel av befolkningen 18 år och äldre är beräknad med SCB:s folkbokföringsstatistik 2021-12-31 i nämnaren (födda 2003 och tidigare).

Tabell 3. Antal och andel vaccinerade med 3 doser bland personer 18 år och äldre.

DatumAntal vaccinerade med 3 doserAndel (%) vaccinerade med 3 doser
2022-05-12 5 340 339 64,7 %
2022-05-05 5 315 394 64,4 %
2022-04-28 5 289 487 64,1 %
2022-04-21 5 263 172 63,8 %
2022-04-14 5 247 390 63,6 %

Veckostatistik med diagram och kartor

Veckostatistiken omfattar givna vaccinationer (utifrån vaccinationsdatum) till och med föregående vecka och uppdateras på torsdagar kl 14.00.

Statistiken visas bäst på dator, i nyare och uppdaterade webbläsare.

Det finns två olika ingångar beroende på vilken webbläsare du använder:

För personer med funktionsnedsättning

Ladda ner data

Läs mer