illustration över dashboarden av registrerade vaccinationerStatistiken på denna sida är baserad på uppgifter i det nationella vaccinationsregistret. Hur överföring av vaccinationsuppgifter från journalsystem till vaccinationsregistret sker skiljer sig mellan regionerna. Från de flesta journalsystem överförs vaccinationsuppgifter dagligen, men något journalsystem levererar data en gång i veckan. Efterregistreringar görs, vilket betyder att uppgifter i registret uppdateras löpande även bakåt i tiden och därför är veckostatistiken föränderlig över tid.

Rapporterade vaccinationer

Tabell 1 visar hur många vaccinationer totalt som har rapporterats till det nationella vaccinationsregistret. Uppgifter för dagen omfattar vaccinationer som är rapporterade till och med kl 00:30. Tabellerna nedan uppdateras en gång i veckan, på torsdagar.

Tabell 1. Antal rapporterade vaccinationer totalt.
DatumAntal vaccinationer
2022-12-01 25 234 287
2022-11-24 25 172 307
2022-11-17 25 099 929
2022-11-10 25 011 165
2022-11-03 24 937 174

Vaccinerade personer

Tabell 2 visar hur många personer som har påbörjat vaccination och hur många av dessa som har fått minst två doser. Andel vaccinerade visar hur stor andel (%) av befolkningen i ålder 18 år och äldre som är vaccinerade. Från och med november 2022 rekommenderades vaccination från 18 års ålder.

Andel av befolkningen 18 år och äldre beräknad med SCB:s folkbokföringsstatistik 2022-06-30 i nämnaren (födda 2004 och tidigare).

Tabell 2. Antal och andel vaccinerade med minst 1 dos respektive 2 doser bland personer 18 år och äldre.
DatumAntal vaccinerade
med minst 1 dos (1)
Andel (%) vaccinerade
med minst 1 dos
Antal vaccinerade
med minst 2 doser
Andel (%) vaccinerade
med minst 2 doser
2022-12-01 7 360 754 88,2 % 7 209 590 86,4 %
2022-11-24 7 360 317 88,2 % 7 209 059 86,4 %
2022-11-17 7 359 844 88,2 % 7 208 560 86,4 %
2022-11-10 7 359 275 88,2 % 7 208 001 86,4 %
2022-11-03 7 358 782 88,1 % 7 207 516 86,3 %

(1) Antal vaccinerade med minst 1 dos omfattar alla personer som har påbörjat vaccination, både de som har fått 1 dos och de som har fått 2 doser.

Tabell 3 visar hur många personer 18 år och äldre har vaccinerats med tre doser. Andel vaccinerade visar hur stor andel (%) av befolkningen 18 år och äldre har fått tre doser av vaccin mot covid-19.

Andel av befolkningen 18 år och äldre är beräknad med SCB:s folkbokföringsstatistik 2022-06-30 i nämnaren (födda 2004 och tidigare).

Tabell 3. Antal och andel vaccinerade med 3 doser bland personer 18 år och äldre.

DatumAntal vaccinerade med 3 doserAndel (%) vaccinerade med 3 doser
2022-12-01 5 551 524 66,6 %
2022-11-24 5 549 054 66,5 %
2022-11-17 5 546 410 66,5 %
2022-11-10 5 543 540 66,4 %
2022-11-03 5 540 634 66,4 %

Tabell 4 visar antal vaccinerade och vaccinationstäckning för 4 doser bland personer 65 år och äldre. Andel av befolkningen 65 år och äldre är beräknad med SCB:s folkbokföringsstatistik 2022-06-30 i nämnaren (födda 1957 och tidigare).

Tabell 4. Antal och andel vaccinerade med 4 doser bland personer 65 år och äldre.

DatumAntal vaccinerade med 4 doserAndel (%) vaccinerade med 4 doser
2022-12-01 1 764 110 80,6 %
2022-11-24 1 759 050 80,3 %
2022-11-17 1 752 705 80,1 %
2022-11-10 1 744 710 79,7 %
2022-11-03 1 739 724 79,5 %

Antal och andel vaccinerade med 5 doser

Vaccinationstäckningen för 5 doser bland personer 65 år och äldre redovisas på sidan Vaccinationstäckning för de som fått dos 5.

Veckostatistik med diagram, kartor och tabeller

Veckostatistiken omfattar givna vaccinationer (utifrån vaccinationsdatum) till och med föregående vecka och uppdateras på torsdagar kl 14.00.

Statistiken visas bäst på dator, i nyare och uppdaterade webbläsare.

För personer med funktionsnedsättning

Ladda ner data

Läs mer