Andel vaccinerade personer

Tabellen nedan visar andelen vaccinerade med minst 1 dos, minst 2 doser och minst 3 doser bland personer 18 år och äldre, samt med aktuell påfyllnadsdos bland personer 80 år och äldre.

Tabell. Andel vaccinerade personer.
Dos och åldersgruppAndel vaccinerade (%)Kommentar
Minst 1 dos, 18 år och äldre 88,1 % Andelen vaccinerade i februari 2023. Statistiken kommer inte att uppdateras längre.
Minst 2 doser, 18 år och äldre 86,3 % Andelen vaccinerade i februari 2023. Statistiken kommer inte att uppdateras längre.
Minst 3 doser, 18 år och äldre 66,5 % Andelen vaccinerade sedan september 2021. Statistiken uppdateras löpande.
Aktuell påfyllnadsdos, 80 år och äldre 22,2 % Aktuell påfyllnadsdos definieras som minst en tredje dos given från och med den 1 mars 2023.

Statistik i diagram, kartor och tabeller

Veckostatistiken omfattar givna vaccinationer (utifrån vaccinationsdatum) till och med föregående vecka och uppdateras på torsdagar kl 14.00.

Från och med den 30 mars 2023 presenteras statistik över vaccinationer mot covid-19 i ett interaktivt faktablad via verktyget Folkhälsostudio.

Vaccinationer Covid-19 (extern webbplats)

Ladda ner data

Data som grafiken, som visas på webbplatsen Vaccinationer Covid-19, bygger på kan laddas ner här:

Covid-19-vaccinationer per dos, åldersgrupp och region, tom 2023-03-30 (Excel, 326 kB)

Läs mer