Från första september 2022 rekommenderas en femte dos vaccin till personer med plats på SÄBO eller med hemtjänst med personlig omvårdnad samt övriga som är 65 år och äldre.

Täckningen med en femte dos följs regelbundet i dessa grupper och presenteras på nationell nivå i figur 1 och på regional nivå i figur 2a och 2b.

Figur 1. Vaccinationstäckning per dos i grupperna SÄBO (65+ år), hemtjänst (65+ år), övriga 80 år och äldre samt övriga 65-79 år, nationelltt o m vecka 1, 2023. Uppdaterad 2023-01-11.

Diagrammet visar en hög täckning med de tre första doserna i alla grupper medan den fjärde dosen ligger på 79-89 procent.  59 till 76 procent har hunnit få en femte dos.

Figur 2a. Vaccinationstäckning med dos fem i grupperna SÄBO (65+ år), hemtjänst (65+ år), övriga 80 år och äldre samt övriga 65-79 år, per region t o m vecka 1, 2023. Uppdaterad 2023-01-11.

Vaccinationstäckning med dos fem i grupperna SÄBO, hemtjänst, övriga 80 år och äldre samt övriga 65-79 år, per region.

Figur 2b. Vaccinationstäckning med dos fem i grupperna SÄBO (65+ år), hemtjänst (65+ år), övriga 80 år och äldre samt övriga 65-79 år, per region t o m vecka 1, 2023. Uppdaterad 2023-01-11.

Vaccinationstäckning med dos fem i grupperna SÄBO, hemtjänst, övriga 80 år och äldre samt övriga 65-79 år, per region.