I februari 2022 kom en rekommendation om att ge en fjärde dos vaccin till personer med plats på SÄBO eller med hemtjänst med personlig omvårdnad samt övriga som är 80 år och äldre. Sedan april 2022 rekommenderas också gruppen övriga i åldern 65-79 år en fjärde dos.

Täckningen med en fjärde dos följs regelbundet i dessa grupper och presenteras på nationell nivå i figur 1 och på regional nivå i figur 2a och 2b.

Figur 1. Vaccinationstäckning per dos i grupperna SÄBO (65+ år), hemtjänst (65+ år), övriga 80 år och äldre samt övriga 65-79 år, nationellt 2022-06-15.

Diagrammet visar en hög täckning med de tre första doserna i alla grupper medan den fjärde dosen ligger på 66-80 procent i de olika grupperna.

Figur 2a. Vaccinationstäckning per dos i grupperna SÄBO (65+ år), hemtjänst (65+ år), övriga 80 år och äldre samt övriga 65-79 år, per region 2022-06-15.

Vaccinationstäckning med dos fyra i grupperna SÄBO, hemtjänst, övriga 80 år och äldre samt övriga 65-79 år, per region .

Figur 2b. Vaccinationstäckning per dos i grupperna SÄBO (65+ år), hemtjänst (65+ år), övriga 80 år och äldre samt övriga 65-79 år, per region 2022-06-15.

VVaccinationstäckning med dos fyra i grupperna SÄBO, hemtjänst, övriga 80 år och äldre samt övriga 65-79 år, per region .