För att betraktas som fullgott vaccinerad skulle barnet ha fått fyra doser vaccin mot polio, stelkramp och difteri och två mot mässling, påssjuka och röda hund.

Barn som är födda 2002 och senare följer ett nytt vaccinationsprogram där sista vaccinationen ges i årskurs 8 eller 9. Därför har insamlingen av data från elevhälsan om vaccinationsstatus bland elever i årskurs 6 upphört. Framöver kommer vaccinationsregistret att användas för att följa vaccinationstäckningen för vaccinationer som ges i skolåldern.

Arkiv: rapporter med vaccinationsstatistik

Läsåret 2013-2014. Vaccinationsstatistik från skolhälsovården gällande elever i årskurs 6 (Rapport) (PDF, 179 kB)

Läsåret 2013-2014. Vaccinationsstatistik från skolhälsovården gällande elever i årskurs 6 (Tabell) (PDF, 547 kB)

Läsåret 2012-2013. Vaccinationsstatistik från skolhälsovården gällande elever i årskurs 6 (Rapport) (PDF, 284 kB)

Läsåret 2012-2013. Vaccinationsstatistik från skolhälsovården gällande elever i årskurs 6 (Tabell) (PDF, 581 kB)

Läsåret 2011-2012. Vaccinationsstatistik från skolhälsovården gällande elever i årskurs 6 (Rapport) (PDF, 284 kB)

Läsåret 2011-2012. Vaccinationsstatistik från skolhälsovården gällande elever i årskurs 6 (Tabell) (PDF, 581 kB)

Läsåret 2010-2011. Vaccinationsstatistik från skolhälsovården gällande elever i årskurs 6 (Rapport) (PDF, 159 kB)

Läsåret 2010-2011. Vaccinationsstatistik från skolhälsovården gällande elever i årskurs 6 (Tabell) (PDF, 486 kB)

Läsåret 2009-2010. Vaccinationsstatistik från skolhälsovården gällande elever i årskurs 6 (Rapport) (PDF, 199 kB)

Läsåret 2009-2010. Vaccinationsstatistik från skolhälsovården gällande elever i årskurs 6 (Tabell) (PDF, 491 kB)

Läsåret 2008-2009. Vaccinationsstatistik från skolhälsovården gällande elever i årskurs 6 (Rapport) (PDF, 200 kB)

Läsåret 2008-2009. Vaccinationsstatistik från skolhälsovården gällande elever i årskurs 6 (Tabell) (PDF, 490 kB)

Läsåret 2007-2008. Vaccinationsstatistik från skolhälsovården gällande elever i årskurs 6 (Rapport) (PDF, 222 kB)

Läsåret 2007-2008. Vaccinationsstatistik från skolhälsovården gällande elever i årskurs 6 (Tabell) (PDF, 887 kB)

Ingen datainsamling gjordes under läsåret 2006-2007.

Läsåret 2005-2006. Vaccinationsstatistik från skolhälsovården gällande elever i årskurs 6 (Rapport) (PDF, 61 kB)

Läsåret 2005-2006. Vaccinationsstatistik från skolhälsovården gällande elever i årskurs 6 (Tabell) (PDF, 126 kB)

Läsåret 2004-2005. Vaccinationsstatistik från skolhälsovården gällande elever i årskurs 6 (Rapport) (PDF, 42 kB)

Läsåret 2004-2005. Vaccinationsstatistik från skolhälsovården gällande elever i årskurs 6 (Tabell) (PDF, 426 kB)

Läsåret 2003/2004 Vaccinationsstatistik från skolhälsovården gällande elever i årskurs 6 (12 år) (PDF, 212 kB)

Läsåret 2003/2004 Vaccinationsstatistik från skolhälsovården gällande elever i årskurs 6 (12 år) (Excel-dokument, 1,1 MB)