Våra webbaserade verktyg för statistik

Folkhälsodata

Folkhälsodata ger möjlighet att skapa tabeller för egen bearbetning. Verktyget presenterar statistik över hälsans bestämningsfaktorer och hälsoutfall.

Till Folkhälsodata

Mer om Folkhälsodata

FolkhälsoStudio

Folkhälsostudio kan användas för att skapa interaktiva presentationer med olika diagram och kartor. Verktyget presenterar statistik över hälsans bestämningsfaktorer och hälsoutfall.

Till FolkhälsoStudio

Mer om FolkhälsoStudio

Interaktiva faktablad

Till Kommunfaktablad

Till Interaktiva faktablad om psykisk hälsa på läns- och kommunnivå