Skapa egna presentationer

I FolkhälsoStudio kan du själv söka fram statistik utifrån de indikatorer du väljer och skapa egna presentationer – med olika typer av diagram och kartor (se exempel nedan). Grafiken kan dessutom animeras för att följa utvecklingen över tid.

Indikatorerna presenteras på tillgängliga geografiska nivåer. Vissa finns enbart redovisade på riket, medan andra även redovisas på län, region och kommun.

Färdiga presentationer

Vill du hellre ha statistiken framtagen och presenterad tillsammans med animerade grafer och en kortare beskrivande analys kan du gå till:

Folkhälsans utveckling – Fördjupat resultat

Kommunfaktabladen innehåller färdiga diagram och kartor per kommun baserade på ett urval av den statistik som finns i databasen Folkhälsodata:

Kommunfaktablad

Ett antal indikatorer inom psykisk hälsa finns också nedbrutna geografiskt:

Psykisk hälsa på läns- och kommunnivå

Exempel på visualiseringar i FolkhälsoStudio

Instruktioner

  • Lägg markören över figuren för mer detaljerad information.
  • Tryck på play för att starta animeringen.
  • I vissa figurer kan man växla mellan kvinnor/män genom att välja i boxen till vänster. Växla mellan kommun- och länskarta genom att klicka på den lilla jordgloben till höger.

Karta

Spridningsdiagram

Linjediagram

Stapeldiagram

Stapeltabell

Tabell