Rapporteringen består dels av tabellsammanställningar med alla sjukdomar, dels av analyser för de enskilda sjukdomarna i text- och figurer. Här finns länkar till den senaste årsrapporteringen samt till rapporter tidigare år.