De redovisas på följande sätt:

  • som årsrapporter per sjukdom, där årsdata kommenteras och analyseras i text och i diagram. Sjukdomarna redovisas i bokstavsordning.
  • en sammanfattande text om de smittsamma sjukdomarna 2018.
  • i ett samlat tabelldokument där data om sjukdomarna redovisas utifrån olika variabler, utan kommentarer och analyser.
  • i en kompletterande diagramsamling som innehåller samtliga diagram och tabeller som citeras i respektive textavsnitt.

För sjukdomar som normalt ökar under vintersäsongen (influensa, calici, RSV, invasiva GAS) publiceras sammanfattningar senare under året.

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2018

Diagramsamling 2018 (PDF, 1,6 MB)

Årsrapporter per sjukdom

A

B

C

D

E

G

H

I

K

L

M

P

Q

R

S

T

V

Y

Z