De redovisas på följande sätt:

  • som årsrapporter per sjukdom, där årsdata kommenteras och analyseras i text och i diagram. Sjukdomarna redovisas i bokstavsordning och publiceras löpande under våren.
  • en sammanfattande text om de smittsamma sjukdomarna 2021.
  • i ett samlat tabelldokument där data om sjukdomarna redovisas utifrån olika variabler, utan kommentarer och analyser, publiceras under våren.

Årssammanfattning smittsamma sjukdomar 2021

Årsrapporter per sjukdom

För sjukdomar som normalt ökar under vintersäsongen (influensa, calici, RSV, invasiva GAS) publiceras sammanfattningar senare under året.

A

B

C

D

E

G

H

I

K

L

M

P

Q

R

S

T

W

V

Y

Z