GD-Forum Svenska myndigheter i samverkan för Agenda 2030

GD-Forum

GD-Forum är en plattform för samverkan mellan myndigheter för att genomföra Agenda 2030, de globala målen för hållbar utveckling, i statsförvaltningen. Inom GD-Forum samverkar och driver svenska myndigheter tillsammans arbetet för att nå målen i agendan.

symbolen för de globala målen

Illustration som visar de 17 delmål som hör till Agenda 2030.

Aktuellt

4 augusti 2022
Mötesplats Agenda 2030

Hållbarhetsbarometern

Hållbarhetsbarometern är ett verktyg som syftar till att på ett enkelt sätt göra en självskattning av hållbarhetsarbetet – och få en bild av hur nuläget ser ut. Resultatet ger också en indikation på inom vilka områden det finns utvecklingspotential.

Läs mer