Aktuellt

Här hittar du myndighetsövergripande nyheter om Agenda 2030 för hållbar utveckling.

  • Regleringsbrev 2023 och Agenda 2030

    Publicerad

    Operativa gruppen inom nätverket GD-Forum har sammanställt de uppdrag, återrapporteringskrav eller villkor för anslag som kopplar till Agenda 2030 i 2023 års regleringsbrev. Sammanställningen och analysen innefattar främst myndigheterna som ingår i n...

  • Regleringsbrev 2022 och Agenda 2030

    Publicerad

    Operativa gruppen inom GD-Forum för Agenda 2030 har nu sammanställt de uppdrag, återrapporteringskrav eller villkor för anslag som kopplar till Agenda 2030 i 2022 års regleringsbrev. Sammanställning och analysen innefattar myndigheterna som ingår i G...