Uppdaterad 16 mars 2021

Anmälan är öppen till Hållbarhetsforum 2021

Hållbarhetsforum är ett återkommande evenemang vid Stockholms universitet, medlemmar i GD-Forum, som syftar till att mötas, bygga nätverk och skapa samverkan inom ramen för hållbar utveckling.

Program för Hållbarhetsforum 2021

Torsdag 22 april 2021 anordnas Hållbarhetsforum för tredje gången på temat "Från kris till hållbar samhällsutveckling".

Ytterligare medverkande och programinnehåll presenteras successivt.

Tid: kl. 08.45-15.30
Plats: Digitalt evenemang

Sista dag för anmälan är måndagen den 12 april.