Uppdaterad 30 mars 2020

Covid-19 och myndigheters roll

Den globala pandemin covid-19 berör stora delar av samhället. Arbetet med att begränsa smittspridningen i Sverige drivs av många olika myndigheter och aktörer på nationell, regional och lokal nivå.

Regeringen tillsammans med ansvariga myndigheter har en särskild roll att minska spridningen av det nya coronaviruset och att motverka effekterna av smittspridningen i samhället.

Folkhälsomyndighetens webbplats finns uppdaterad information om coronautbrottet.

På webbplatsen Krisinformation.se finns samlad information om covid-19 från svenska myndigheter.