Uppdaterad 4 februari 2020

Folkhälsomyndigheten samordnar GD-Forum

Folkhälsomyndigheten har under hösten 2019 övertagit samordningen av GD-Forum – Svenska myndigheter i samverkan för Agenda 2030 efter Sida.

GD-Forum startades upp efter att FN:s medlemsländer antagit de Agenda 2030 globala målen för hållbar utveckling. Forumet har växt och inkluderar nu myndighetschefer för statliga myndigheter och universitet samt landshövdingar.

Läs mer om GD-Forum under sidan Om oss.

För kontakt och frågor kring GD-Forum, vänligen mejla GD-Forum.