Uppdaterad 24 februari 2020

Gabriel Wikström nationell Agenda 2030-samordnare

Regeringen har utsett Gabriel Wikström till nationell samordnare för Agenda 2030.

Tillsättandet är ett led i regeringens arbete med genomförandet av Agenda 2030 skriver regeringen.

Gabriel Wikström har tidigare varit minister med ansvar för folkhälso- och sjukvårdsfrågor, kommunpolitiker och engagerad i ungdomsfrågor.

Läs mer på regeringens webbplats.