Uppdaterad 29 december 2020

Mål för Sveriges genomförande av Agenda 2030

Den 17 december sa riksdagen ja till regeringens förslag om mål för Sveriges genomförande Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Det svenska målet lyder:

Sverige ska genomföra Agenda 2030 för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling genom en samstämmig politik nationellt och internationellt. Genomförandet ska präglas av agendans princip att ingen ska lämnas utanför.

Läs mer om beslutet på riksdagens webbplats.