Uppdaterad 13 maj 2020

Manual till Hållbarhetsbarometern

En manual i form av ett informationsblad har nu tagits fram för Hållbarhetsbarometern. Hållbarhetsbarometern är ett verktyg som syftar till att göra en självskattning och nulägesanalys av myndigheters hållbarhetsarbete. Målgruppen för verktyget är främst myndigheters ledningsgrupper.

Syftet med manualen är att beskriva verktyget och hur det kan användas för att utveckla myndigheters hållbarhetsarbete kopplat till de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030.

Hållbarhetsbarometern har arbetats fram av GD-Forum i syfte att skapa ett verktyg för att kartlägga myndigheters hållbarhetsarbete, dess styrkor och utvecklingsområden.

Utöver självskattning och dialog bidrar Hållbarhetsbarometern till ökat lärande mellan myndigheter kring hållbarhetsarbetet.