Uppdaterad 22 november 2021

Mötesplats Agenda 2030

Den 26/11, kl. 9-15, arrangerar Glokala Sverige en digital konferens – Mötesplats Agenda 2030.

Konferensen syftar till att bidra med kunskap, nätverkande och inspiration om Agenda 2030 och riktar sig till förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner och regioner som deltar i Glokala Sverige.

På programmet står många intressanta talare, panelsamtal,  aktuell forskning om Agenda 2030, lokala och regionala exempel, och tid för erfarenhetsutbyte och nätverkande.Från VAD till HUR är ett genomgående tema.

Läs mer