Uppdaterad 4 augusti 2022

Mötesplats Agenda 2030

Den 22/11, kl. 9-15, arrangerar Glokala Sverige en digital konferens – Mötesplats Agenda 2030.

Konferensen syftar till att bidra med kunskap, nätverkande och inspiration om Agenda 2030 och riktar sig till förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner och regioner som deltar i Glokala Sverige och samarbetsparter.

Innehåll: intressanta talare, panelsamtal, aktuell forskning, uppföljning och samverkan om Agenda 2030, goda exempel från kommuner och regioner, samt tid för erfarenhetsutbyte och nätverkande.

Program och anmälan kommer senare.

Läs mer

Program, anmälan och tidigare konferenser (FN-förbundet.se)

Glokala Sverige (FN-Förbundet.se)