Uppdaterad 13 mars 2020

Myndigheter samverkar för Agenda 2030

Årets nätverksmöte för GD-Forum ägde rum på Sida, Stockholm, den 3 mars. Omkring 120 deltagare från ett stort antal statliga myndigheter medverkade.

Temat för dagen var ”nu räknar vi ner och växlar upp” arbetet med Agenda 2030 i statsförvaltningen.

Miljö- och klimatminister, vice statsminister Isabella Lövin invigningstalade vid mötet som samlade ett stort antal företrädare för myndigheter och andra aktörer från civilsamhället och näringslivet med ansvar för det svenska genomförandet av agendan.

Vid mötet överlämnades formellt samordningsansvaret för GD-Forum från Sida till Folkhälsomyndigheten.

Läs mer om GD-Forum 2020 – vi räknar ner och växlar upp