Uppdaterad 9 mars 2020

SCB om Sveriges genomförande av Agenda 2030

SCB har publicerat sin delredovisning av regeringsuppdraget att samordna den statistiska uppföljningen av Agenda 2030.

Genomförandet av Agenda 2030 i Sverige – Delredovisning av den statistiska uppföljningen, mars 2020 (SCB.se)

I delredovisningen föreslår SCB att den statistiska lägesbilden för Agenda 2030 ska presenteras i form av en särskild rapport med fokus på att följa upp och redovisa jämlikhetsperspektivet. Det konkretiserar agendans bärande princip att ingen ska lämnas utanför, ”leaving no one behind”. Avsikten med rapporten är att belysa situationen i Sverige men även utifrån tillgången på relevant statistik och data.

SCB har regeringens uppdrag att samordna utvecklingen, produktionen och tillgängliggörandet av den statistiska uppföljningen av Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Delredovisningen visar på genomförandet av uppdraget under det senaste året och vänder sig främst till regeringen och till de myndigheter och organisationer som är involverade i den statistiska uppföljningen av genomförandet av Agenda 2030 i Sverige.