Uppdaterad 30 januari 2020

Temat för HLPF 2020

Årets Högnivåpolitiska forum, HLPF, för Agenda 2030 äger rum i New York den 7–16 juli 2020. Fokus för mötet är att accelerera genomförandet av agendan och uppmärksamma att det nu återstår mindre än tio år till dess att målen och delmålen ska uppnås.

Vid mötet kommer den politiska deklarationen för Agenda 2030 som togs fram till och beslutades vid FN-toppmötet i september, SDG Summit 2019, att följas upp. Deklarationen belyser tio områden för att accelerera genomförandet.

Läs mer: SDG Summit 2019

Läs mer: FN:s webbplats för HLPF