Uppdaterad 23 april 2020

Utbildning om Agenda 2030 för statsanställda

SCB har tagit fram en webbaserad utbildning om de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030. Målgruppen för utbildningen är främst anställda inom statsförvaltningen.

Syftet med utbildningen är att ge en introduktion till agendan med fokus på Sveriges arbete. Målsättningen med utbildningen är även att öka kunskapsnivån om Agenda 2030 och inspirera till handling och samverkan.

Målgruppen är statsanställda men passar även för andra som önskar lära sig mer om Agenda 2030.

Satsningen har finansierats genom medel från Sida och har tagits fram i samarbete med en rad myndigheter och ideella föreningar. Utbildningen tar cirka 20–30 minuter att genomföra.

Se direktlänk till utbildningen ”Introduktion till Agenda 2030” 

Utbildningen finns även på SCB:s webbplats