Uppdaterad 23 september 2022

Workshop Agenda 2030 och bättre användning av geodata - gemensamma utmaningar och behov

Arbetsgruppen Geodatastöd i Agenda 2030-arbetet bjuder in till en kostnadsfri hybrid-workshop den 10 oktober.

  • Tid: 2022-10-10 kl. 09.00 – 15.00
  • Var: Naturvårdsverket, Virkesvägen 2 Stockholm samt digitalt

Syftet med workshopen är att fånga upp och diskutera hur vi minskar gapet mellan behov och önskat läge samt höjer kunskapen kring geodata. Resultatet kommer att dokumenteras och redovisas för Geodatarådet och Myndighetssamverkan Copernicus. Under workshopen kommer vi att kombinera inspirerande föredrag och diskussioner i mindre grupper.

Målgruppen för workshopen är myndighetsföreträdare som arbetar med uppföljning eller åtgärdsarbete kring Agenda 2030 och är intresserad av eller nyfiken på Geodata och dess möjligheter.

Intresseanmälan

Mejla till anika.henriksson@lm.se. Ange gärna om du tänker dig att deltaga fysiskt eller digitalt.

 

Läs mer

Workshop Agenda 2030 och bättre användning av geodata - gemensamma utmaningar och behov (lantmateriet.se)