Uppdaterad 7 juni 2022

Nätverksträff 2021

Årets nätverksträff för GD-Forum den 21 april 2021 hade temat ”Bortom pandemin – Agenda 2030 som hävstång för återuppbyggnad.” Mötet omfattar svenska myndigheter i samverkan för Agenda 2030 och hölls denna gång digitalt.

Nätverksträffen samlade omkring 130 representanter från ett brett antal myndigheter och länsstyrelser.

Film: Sveriges genomförande av Agenda 2030

Med i filmen är Per Bolund, miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Film: Pandemins påverkan på de globala hållbarhetsmålen

Med i flmen är Carin Jämtin, generaldirektör, Sida, Johan Carlson, generaldirektör, Folkhälsomyndigheten samt Joakim Stymne, generaldirektör, SCB.

Film: Lämna ingen utanför

Med i filmen är Sara Frankl, Agenda 2030-sakkunnig, SCB.

Film: Agenda 2030 som hävstång för återuppbyggnadM

Med i filmen är Gabriel Wikström, nationell samordnare Agenda 2030.

Film: Summering och framåtblick

Med i filmen är Johan Carlson, generaldirektör, Folkhälsomyndigheten.

Film: Mätbarhet och undflyende vadheter

Med i filmen är Jonna Bornermark, professor i filosofi, Södertörns högskola.