JUNI

 • 28 jun
  Nordiska folkhälsokonferensen 2022 Reykjavik, Island

  Konferensen arrangeras i Reykjavik av det isländska Hälsodirektoratet. Huvudtemat är hälsa och välfärd – på väg mot framtiden (Health and wellbeing – heading for the future). Det går redan nu att anmäla sitt deltagande samt skicka in abstract till konferensen.

SEPTEMBER

 • 1 sep
  Koll på psykisk hälsa – i tider av förändring Stockholm

  Konferensen vill ge en bild av det psykiska hälsoläget och hur vi tillsammans kan skapa bättre förutsättningar för en god psykisk hälsa för alla.

 • 8 sep
  Tuberkulosdag 2022 Stockholm

  En dag om tuberkulos som riktar sig till de som arbetar med tuberkulos i Sverige, på laboratorier, smittskyddsenheter och kliniskt med patienter.

 • 8 sep
  Suicidpreventiva dagen 2022 – Stöd till efterlevande Solna

  Varje år i samband med den internationella suicidpreventiva dagen anordnar vi ett seminarium som på olika sätt berör arbetet med att förhindra självmord. I år lägger vi fokus på stöd till efterlevande.

 • 13 sep
  Värna våra yngsta

  Konferensen har särskilt fokus på stöd till barn i utsatta situationer, tidig upptäckt och ett tidigt stöd då det finns svårigheter i familjen och föräldraskapet.

 • 20 sep
  Människan, mötet och närmiljön – gemenskap i en föränderlig tid Örebro

  Konferensen arrangeras inom ramen för Mötesplats social hållbarhet. Du får ta del av konkreta arbetssätt och metoder, varvat med aktuell forskning om hur vi kan arbeta över sektorsgränserna för att möta samhällsutmaningarna.

 • 29 sep
  Hälsa, vård och omsorg för nationella minoriteter Solna, Stockholm

  Välkommen till en konferens om hälsa, vård och omsorg för nationella minoriteter i ett samarrangemang mellan Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

OKTOBER

 • 17 okt
  Webbinarium – utbildningsinsats riktad till kommunala alkoholhandläggare

  Vi presenterar den första delen av ett tolkningsstöd kring alkohollagens bestämmelser som vi arbetar med. Stödet riktas till dig som är handläggare inom alkoholområdet på kommunen eller arbetar inom alkoholområdet hos länsstyrelsen.

 • 26 okt
  drogFOKUS 2022 Jönköping

  Behöver du senaste nytt och vill träffa andra som arbetar förebyggande, med vård och behandling, brottsförebyggande eller hälsofrämjande med alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar? Nu kan du anmäla dig till Drogfokus – Sveriges största konferens på området.