OKTOBER

 • 5 okt
  Utvärdering av Miljöhälsorapporten

  Fokusgruppsintervjuer för att samla in information om hur den nationella Miljöhälsorapporten används.

 • 10 okt
  Influensadagen 2022 Solna, Stockholm

  Vi sammanfattar den epidemiologiska och virologiska utvecklingen i Sverige och världen och tar upp aktuella frågeställningar om profylax, behandling, diagnostik och övervakning av influensa samt nyheter från forskningen.

 • 17 okt
  Webbinarium – utbildningsinsats riktad till kommunala alkoholhandläggare

  Vi presenterar den första delen av ett tolkningsstöd kring alkohollagens bestämmelser som vi arbetar med. Stödet riktas till dig som är handläggare inom alkoholområdet på kommunen eller arbetar inom alkoholområdet hos länsstyrelsen.

 • 26 okt
  drogFOKUS 2022 Jönköping

  Behöver du senaste nytt och vill träffa andra som arbetar förebyggande, med vård och behandling, brottsförebyggande eller hälsofrämjande med alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar? Nu kan du anmäla dig till Drogfokus – Sveriges största konferens på området.

 • 27 okt
  Nordic conference on physical activity

  A conference to increase the awareness of physical activity in different sectors across the Nordic countries, aiming to strengthen the work in the countries and highlight opportunities and challenges at the local, regional and national level.

 • 31 okt
  Webbinarium för lärare om antibiotikaresistens

  Vi hälsar dig som lärare välkommen att delta i vårt webbinarium om antibiotikaresistens. Antibiotikaresistens är ett växande hot mot både människors och djurs hälsa. I skolan är biologi, naturkunskap och kemi ämnen där det är naturligt att ta upp problemet och lära eleverna mer om detta.

NOVEMBER

 • 1 nov
  Webbinarium för lärare om antibiotikaresistens

  Vi hälsar dig som lärare välkommen att delta i vårt webbinarium om antibiotikaresistens. Antibiotikaresistens är ett växande hot mot både människors och djurs hälsa. I skolan är biologi, naturkunskap och kemi ämnen där det är naturligt att ta upp problemet och lära eleverna mer om detta.

 • 15 nov
  Intresseanmälan: Europeisk punktprevalensmätning (ECDC PPM) på sjukhus 2023

  Som en del av det globala arbetet mot antibiotikaresistens genomför Europeiska smittskyddsmyndigheten punktprevalensmätningar vart femte år. Nästa mätning sker april-maj 2023.

 • 17 nov
  Antibiotikaforum Stockholm

  Ett årligt forum som riktar sig till personer och organisationer som arbetar med att motverka antibiotikaresistens, smittspridning och vårdrelaterade infektioner.

DECEMBER

 • 1 dec
  Låt staden grönska! Stockholm

  Välkommen till en konferens som riktar sig till dig som arbetar med eller ansvarar för stadsbyggnad och vill veta mer om varför och hur ekosystemtjänster kan och ska integreras i den byggda miljön.