Datum:
28 juni - 30 juni
Plats:
Harpa Concert Hall and Conference Centre
Ort:
Reykjavik, Island

Bakgrund

Konferensen arrangeras i Reykjavik 28-30 juni 2022 av det isländska Hälsodirektoratet. Det går redan nu att anmäla sitt deltagande samt skicka in abstract till folkhälsokonferensen vars huvudtema är hälsa och välfärd – på väg mot framtiden (Health and wellbeing – heading for the future).

De nordiska folkhälsokonferenserna har sedan starten 1987 varit ett samarbete mellan nordiska länderna med fokus på att lära om det nordiska folkhälsoarbetet som har ett högt anseende internationellt. Konferenserna återkommer vart tredje år, senast Sverige stod som värdland var 2008 då konferensen genomfördes i Östersund.

Den 13:e folkhälsokonferensen var ursprungligen planerad till juni 2020 men sköts upp till 2022 på grund av coronapandemin.

Nordiska folkhälsokonferensen pågår samtidigt som den 10: e europeiska konferensen om Positive Psychology (ECPP) och kommer att ha en gemensam konferensdag. Deltagarna ges möjlighet att delta på båda konferenserna till en reducerad kostnad.

Innehåll

Syftet med konferensen är att skapa dialog och lärande. Förutom det övergripande temat Health and wellbeing – heading for the future, har konferensen tre underliggande teman:

  • Bestämningsfaktorer för hälsa och välbefinnande inkluderande sociala, miljömässiga och kommersiella bestämningsfaktorer. Det handlar även om arbetet kring social hållbarhet och de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030.
  • Folkhälsopolicy inkluderar hälsa och välbefinnande i alla politikområden. Det är angeläget att lära från erfarenheter inom folkhälsoområdet och förstå det nära sambandet mellan policy och praktik. Det inkluderar bland annat hälsofrämjande och förebyggande arbete på lokal nivå.
  • Folkhälsodata fokuserar på vad som fungerar och varför när det gäller användning av kunskaper, mät- och bevakningsmetoder inom fältet.

Konferensen kommer att hållas på engelska.

Målgrupp

Konferensen vänder sig till praktiker, beslutsfattare, administratörer, politiker och företrädare för ideella organisationer inom folkhälsoområdet. Andra målgrupper är forskare/forskningsinstitut, branschorganisationer och privata aktörer med intresse för folkhälsa.

Inlämnande av abstract är nu stängd

Anmälan för inlämnande av abstract stängde den 8 februari. Totalt har 288 abstract lämnats in och nu börjar granskningsprocessen av dessa. Besked om antagande kommer att lämnas av den isländska organisationskommittén i slutet av februari eller början av mars.

Information och anmälan

Mer information om konferensen (på engelska)
Länk för anmälan till konferensen

Arrangörer

Arbetet med att planera och genomföra konferensen leds av Hälsodirektoratet i Island i samarbete med Folkhälsomyndigheten i Sverige, Sundhetsstyrelsen i Danmark, Helsedirektoratet i Norge, Institutet för hälsa och välfärd samt Folkhälsan i Finland.

Kontakt

Frågor om konferensen
Elsa Rudsby Strandberg