Datum:
8 september
Tid:
13.00 - 16.30
Plats:
Folkhälsomyndigheten, Nobels väg 18. Seminariet sänds även digitalt.
Ort:
Solna

Arrangörer är Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och NASP, tillsammans med SPES, Mind, SPIV och Suicide Zero.

Innehåll

Ett självmord drabbar många människor kring den som avlidit och kan leda till både sämre psykisk hälsa och högre suicidrisk hos närstående. Stöd till de efterlevande är därför en viktig del av det suicidpreventiva arbetet. Under seminariet berör vi bland annat:

  • Hur kan samhället utveckla stödet till efterlevande efter suicid?
  • Hur kan behovet av stöd skilja sig i olika grupper?
  • Vad är postvention?
  • Exempel på arbetssätt för efterlevandestöd.
  • Sätt att stödja läkningsprocessen hos sörjande

Målgrupp

Det här seminariet vänder sig till alla som vill veta mer om suicidprevention, och specifikt om efterlevandestöd. Programmet är särskilt lämpligt för alla som i sitt professionella eller ideella arbete kommer i kontakt med frågor som rör psykisk hälsa och suicidprevention.

Seminariet riktar sig också till verksamheter och organisationer som kan främja suicidpreventiva åtgärder och erbjuda stöd till anhöriga. Även politiker, företagsledare, privata arbetsgivare och andra med intresse för suicidprevention välkomnas att delta!

Kostnad

Seminariet är kostnadsfritt.

Anmälan

Anmälan öppnar i slutet av maj eller början av juni.

Begränsat antal deltagare på plats. Först till kvarn.

Du kan även delta på distans. Anmäl dig i formuläret och kryssa i att du vill delta digitalt. Länk för digitalt deltagande mejlas ut någon dag innan seminariet.

Kontakt

suicidprevention@folkhalsomyndigheten.se