Datum:
29 september
Tid:
09.30 - 15.30
Plats:
Folkhälsomyndigheten, Nobels väg 18
Ort:
Solna, Stockholm

Välkommen till en konferens om hälsa, vård och omsorg för nationella minoriteter i ett samarrangemang mellan Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

Foto: Johnér Bildbyrå

Innehåll

Syftet är både att sprida kunskap om myndigheternas arbete inom området och att föra dialog med förvaltningskommuner och andra berörda funktioner i kommunens verksamhet.

Nedan följer det preliminära programmet där programpunkterna kan komma att justeras. Uppdatering sker löpande.

Program

09.30 Registrering och kaffe/thé

10.00-12.45 Förmiddagspass

 • Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsens generaldirektörer Karin Tegmark Wisell och Olivia Wigzell inleder konferensen.
 • Situationen för nationella minoriteter inom den kommunala äldreomsorgen
  Katarina Popovic, samordnare för arbetet med nationella minoriteter, Socialstyrelsen
 • Mitä kuuluu – Samtalsgrupper på finska om att åldras och må bra
  Zarah Melander, projektledare och Linnéa Eriksson, kommunikatör NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa, samt Päivi Hellberg strateg, Oxelösunds kommun.
 • Nya ramverket och uppföljningen av folkhälsopolitiken
  Nina Lindqvist, enhetschef, Folkhälsomyndighet
 • De nationella minoriteternas hälsosituationAnna Dahlberg, utredare, Folkhälsomyndigheten
 • Framtidens romska brobyggare
  Carin Bergström, utredare, Socialstyrelsen och Helena Lundgren, undervisningsråd, Skolverket
 • Romsk inkludering i Gävle stad
  Abedin Denaj
 • Samrådens betydelse för myndigheters arbete
  Karin Junehag Källman, samordnare för arbetet med nationella minoriteter, Folkhälsomyndigheten

12.45 Lunch

13.45-15.30 Eftermiddagspass

 • De nationella minoriteternas situation inom den sociala barn- och ungdomsvårdenKatarina Popovic, samordnare för arbetet med nationella minoriteter, Socialstyrelsen
 • Stöd och kunskapshöjande insatser om nationella minoriteters rättigheter och språk för hälso- och sjukvård, äldreomsorg och socialtjänst
  Mirelle Gyllenbäck, utredare, Socialstyrelsen
 • Forskningsprojektet "Våld mot samiska kvinnor" 2021-2023
  Jennie Brandén, Postdoktor vid Institutionen för Epidemiologi och Global Hälsa, Ubmejen Universitiähta, Umeå Universitet
 • PanelsamtalFöreträdare från minoritetsgrupperna reflekterar över dagen.
  • Aana Edmondson, Sáminuorra
  • Charlotte Manderman, Judiska Centralrådet
  • Pirkko Karjalainen, Sverigefinska riksförbundet
  • Priscilla Schwartz, socialförvaltningen romsk inkludering Stockholm stad
  • Ruth Forsström, Svenska tornedalingars Riksförbund/Stockholm

15.30 Konferensen avslutas

Målgrupp

Målgruppen för konferensen är tjänstepersoner i kommuner inom förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska som arbetar med nationella minoriteter och/eller inom strategin för romsk inkludering samt närliggande områden, t ex folkhälsa och mänskliga rättigheter.

För att kunna erbjuda så många olika aktörer som möjligt en plats så förbehåller vi oss rätten att begränsa antalet platser per verksamhet. Anmälan är bindande. Vid förhinder, meddela oss i god tid innan så att vi kan erbjuda någon annan platsen.

Kostnad

Deltagande är utan kostnad. Under dagen serveras förmiddagskaffe och lunch.

Anmälan är nu stängd

Kontakt

Frågor om programmet

Karin Junehag Källman
Folkhälsomyndigheten

Katarina Popovic
Socialstyrelsen