Datum:
29 september
Tid:
11.00 - 12.00
Plats:
Digitalt från egen dator/enhet

Foto: Sara Winsnes, Johnér Bildbyrå AB

Innehåll

Siffror visar att andelen barn som vistas i naturen varje dag har minskat betydligt över tid, från 78 procent 2003 till 49 procent 2019. I mindre tätorter vistas fler barn dagligen i naturen jämfört med barn i storstadsregionerna. Det finns även en variation beroende på vilken socioekonomisk bakgrund barnen har.

Under webbinariet får vi bland annat ta del av erfarenheter från Region Skånes och Friluftsfrämjandets arbete, Skogshjältarna, för barn i rörelse. Vi får även höra om Drömskogen i Helsingborg där barn involverats i planeringen av ett vardagsnära naturområde.

Program för webbinariet

 • Inledning och introduktion till dagens tema barn behöver det gröna
  Malin Andersson, Länsstyrelsen i Skåne län och Elisabet Olofsson, Folkhälsomyndigheten.
 • Drömskogen i Helsingborg. Om hur barn har involverats i planeringen av ett vardagsnära naturområde
  Linda Hellberg, Helsingborgs stad.
 • Skogshjältarna – för barn i rörelse. Erfarenheter från ett samverkansprojekt för barns möjlighet till fysisk aktivitet
  Helene Henriksson, Region Skåne och Lovisa Cederström, Friluftsfrämjandet.
 • Samtal om förutsättningar för att barn ska kunna röra sig i bra vardagsnära naturmiljöer
  Kajsa Mickelsson, Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet och Nicole Lindsjö, Naturvårdsverket

Webbinariet är ett av flera webbinarier kopplade till det myndighetsgemensamma informationsmaterialet: "Tillgång till vardagsnära natur är bra för folkhälsan" som under våren lanserades gemensamt av Folkhälsomyndigheten, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Länsstyrelserna.

Tillgång till vardagsnära natur är bra för folkhälsan (naturvardsverket.se)

Materialet innehåller kunskap, statistik, argument och förslag till åtgärder för att kommunerna lättare ska kunna skapa förutsättningar och tillgång till vardagsnära natur för att bidra till en god och jämlik hälsa.

Fördjupning

Under detta webbinarium fördjupar vi oss i två av stödmaterialets sex delar:

 • Barn behöver kontakt med naturen
 • Barn behöver gröna skolgårdar

Kostnad

Digital konferens, deltagande är utan kostnad.

Anmälan

Anmäl dig via formuläret nedan, senast tisdag 27 september.
Länk skickas till anmälda deltagare någon dag innan webbinariet.

Webbinariet spelas in och kan ses i efterhand.

Kontakt

Frågor om programmet

Elisabet Olofsson, Folkhälsomyndigheten
elisabet.olofsson@folkhalsomyndigheten.se

Malin Andersson, Länsstyrelsen Skåne
malin.andersson@lansstyrelsen.se

Åsa Blomster, Naturvårdsverket
asa.blomster@naturvardsverket.se

Anmäl dig här

Mer om hur myndigheten hanterar dina personuppgifter.

OBS! Kontrollera att din e-post blir korrekt ifylld, bekräftelse skickas automatiskt till den adress du anger. Om du inte får bekräftelse, kontakta oss för kontroll att din anmälan gått fram.

Genom att skicka min anmälan förstår och godkänner jag att Folkhälsomyndigheten sparar och hanterar mina personuppgifter i enlighet med dataskyddsregleringen GDPR (General Data Protection Regulation).(Obligatoriskt)

Om du inte kan godkänna Folkhälsomyndighetens hantering av personuppgifter kan vi tyvärr inte ta emot din anmälan.