Datum:
1 december - 2 december
Plats:
Nacka Tower Marina
Ort:
Stockholm

Innehåll

Nordiska städer och samhällen har historiskt sett varit ett föredöme i att planera och utforma den byggda miljön med parker, grönska och natur. Men i takt med samhällsutvecklingen ställs delvis nya krav på grönstrukturen. EU-kommissionens målsättning är att andelen grönska i urbana miljöer ska öka för att främja omställningen mot grönare, mer hälsosamma och resilienta städer och samhällen.

Under konferensen ligger fokus på att stärka omställningen till mer grönskande städer. Detta genom att, inom de nordiska länderna, dela kunskap och erfarenheter, bygga nätverk av professionella inom forskning, näringsliv och offentlig sektor och att diskutera vägen framåt.

Konferensen arrangeras av Boverket tillsammans med föreningen C/O City, Finlands miljöcentral, Finska Miljöministeriet, Kommunnätverket i Finland, Nordiska ministerrådet, Folkhälsomyndigheten, Naturvårdsverket, Nordiska ministerrådet och Tankesmedjan Movium.

Ur programmet

  • Inspirationsföreläsningar om grönskans mångfunktionalitet och betydelse för hälsa, klimatanpassning och biologisk mångfald.
  • 3-30-300 regeln, vad betyder den och var kommer den ifrån?
  • Nordiska exempel på gröna strategier och lösningar.
  • Ekosystemtjänster i staden och dess omland som ett sätt att arbeta mot och nå de globala hållbarhetsmålen.
  • Ekosystemräkenskaper
  • Workshops om verktyg och vägledningar för grönplanering, grön infrastruktur och naturbaserade lösningar samt indikatorer för uppföljning.

Anmälan

Registrering/anmälan är nu stängd.

Kontakt

Reachem
08-410 30 150
boverket@reachem.se