Datum:
7 februari
Tid:
13.00 - 16.00
Plats:
Digitalt

Program

Efter en introduktion om bakgrunden till träffen och ämnet för dagen kommer ni få ta del av:

  • Anneli Silvén Hagström, universitetslektor och docent vid Stockholms universitet som berättar om sin forskning om barn och unga som har förlorat en förälder i självmord.
  • Noomi Nylén, stödgruppsledare vid Randiga huset, som berättar om arbetet med att stödja barn i sorg.
  • Agnes Rosén, leg psykolog, som berättar om Ericastiftelsens krisstöd i pedagogisk verksamhet efter inträffat självmord.
  • Cecilia Gamme, Folkhälsoutvecklare i Region Kalmar, som berättar om en länsgemensam rutin för efterlevandestöd vid suicid i Kalmar län.

Under eftermiddagen kommer det också ges möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Målgrupp

Inbjudan riktar sig till personer som arbetar med frågor som rör barn som anhöriga och suicidprevention på lokal och regional nivå, särskilt med frågor som rör stöd till efterlevande.

Anmälan och kontakt

Anmälan till träff om stöd till barn som förlorat en förälder genom suicid (reply.surveygenerator.com)

Sista dag för anmälan är 6 februari 2023.

Kontakt

suicidprevention@folkhalsomyndigheten.se