Datum:
17 april
Tid:
08.30 - 17.00
Plats:
Kulturhuset Spira, Jönköping
Ort:
Kulturgatan 3, 553 24 Jönköping

Innehåll

Under dagen kommer vi att fokusera på den oerhörda betydelse som BHV-sjuksköterskan och skolsköterskan har i bibehållandet och upprätthållandet av den tillit till vaccinationer som finns i Sverige historiskt och idag. Även annan vårdpersonal som kommer i kontakt med vaccinationer i sin kliniska vardag kan ha nytta av denna utbildningsdag.

Programmet innefattar föreläsningar och övningar som ger dig kunskaper du har nytta av i ditt arbete med att informera, ordinera och administrera vaccinationer till barn och unga.

Under dagen kommer även en nypublicerad samtalsmetod att presenteras med syftet att göra det lite mindre svårt att samtala kring vaccinationstveksamhet och vanliga säkerhetsfrågor.

Mötet kommer enbart att hållas på plats där vi ses i Spiras lokaler i Jönköping. Tyvärr finns ej någon möjlighet till digitalt deltagande.

Programpunkter (preliminär)

 • Betydelsen av vaccinationer för folkhälsan
 • Betydelsen av ert arbete kring vaccinationer
 • Betydelsen av att dokumentera och registrera vaccinationer
 • Vikten av kunskap kring de infektioner vi vaccinerar mot ”Gamla sjukdomar som återkommer – om mässling, påssjuka och några andra infektioner”
 • Grundläggande kunskaper om vaccinationer och vaccinationsprogram
 • Kompletterande vaccinationer – vaccinationsfrågor med hjälp av Folkhälsomyndighetens vägledning
 • Nytt från Folkhälsomyndigheten
 • Samtal om vaccinationer – strukturerad samtalsmodell, övningar och reflektion
 • Vanliga frågor om vaccin samt säkerhetsfrågor
 • Införandet av vaccination mot rotavirus i Jönköping och i Sverige
 • Införandet av vaccination mot HPV till pojkar Sverige

Kostnad

700 kr (dagkonferens inkl. fika och lunch). Eventuell resa och logi bekostas av deltagaren själv.

Målgrupp

Personal inom BHV, Elevhälsan, Smittskydd och Primärvård.

Deltagare från Region Jönköpings län har förtur på anmälan t.o.m. 20 januari 2023, därefter öppet för deltagare från hela Sverige.

Arrangörer

Utbildningen arrangeras av Folkhälsomyndigheten i samarbete med barnhälsovården, elevhälsan och smittskyddet i Region Jönköpings län.

Anmälan

Anmälan görs via formulär på denna sida senast 1 mars. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas på annan person vid behov. Maxantal gällande deltagare är 300. Blir utbildningen fulltecknad innan 1 mars, så stängs anmälan i förtid. Anmäl dig därför i tid!

Kontakt

Frågor om anmälan

Anna Blid, anna.blid@folkhalsomyndigheten.se

Frågor om utbildningen

Lina Schollin Ask, lina.schollin.ask@folkhalsomyndigheten.se

Anmäl dig här

Mer om hur myndigheten hanterar dina personuppgifter.

OBS! Kontrollera att din e-post blir korrekt ifylld, bekräftelse skickas automatiskt till den adress du anger. Om du inte får bekräftelse, börja med att titta i din Skräp-/Spammapp, därefter kontakta oss för kontroll att din anmälan gått fram.

Ev. behov av specialkost

Fakturauppgifter

Genom att skicka min anmälan förstår och godkänner jag att Folkhälsomyndigheten sparar och hanterar mina personuppgifter i enlighet med dataskyddsregleringen GDPR (General Data Protection Regulation).(Obligatoriskt)

Om du inte kan godkänna Folkhälsomyndighetens hantering av personuppgifter kan vi tyvärr inte ta emot din anmälan.