E-utbildningar med login

När du loggar in första gången ska du skapa ett personligt konto. Ange namn och e-post så får du en egen sida där du kan:

  • genomföra Folkhälsomyndighetens e-utbildningar
  • pausa och återuppta utbildningen när du vill
  • se vilka utbildningar du håller på med
  • se vilka utbildningar du avslutat och, för vissa kurser, skriva ut intyg.

Ingen föranmälan krävs utan du gör kursen när det passar dig.

Våra e-utbildningar är kostnadsfria.

Våra e-utbildningar

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

För dig som jobbar i hälso- och sjukvården. Genom att inkludera frågor om sexuell och reproduktiv hälsa, kan du arbeta för ökad hälsa och uppfyllda rättigheter. Utbildningen har tagits fram av Kunskapscentrum för sexuell hälsa (Västra Götalandsregionen).

Till utbildningen Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Att lyckas med ANDTS-prevention

Lär dig att lägga upp ett förebyggande arbete med hög kvalitet med hjälp av snabbguidens arbetsmodell. Vilka moment som behöver utföras och vilka aspekter som behöver övervägas.

Till utbildningen Att lyckas med ANDTS-prevention
Läs mer om Att lyckas med ANDTS-prevention

Smittspårningens grunder

Om grundprinciperna inom smittspårning och smittspårning av covid-19. Den består av tre delar: introduktion till smittspårning; träffa fem patienter med olika symtom och ett kunskapstest. Framtagen av Smittskydd Stockholm i samarbete med Folkhälsomyndigheten.

Till utbildningen Smittspårningens grunder
Läs mer om Smittspårningens grunder

Rökfria miljöer utomhus

Utbildning om bestämmelserna kring rökfria miljöer utomhus. Kunskapen är till nytta för dig som till exempel arbetar med tillsyn av rökfria utomhusmiljöer, som ansvarar för en eller flera rökfria utomhusmiljöer i din verksamhet eller som på andra sätt kommunicerar om lagen om tobak och liknande produkter. Utbildningen tar cirka 20 minuter att genomföra.

Till utbildningen Rökfria miljöer

Vaccination mot rotavirusinfektion

Från 1 september 2019 erbjuds vaccination mot rotavirusinfektion inom det allmänna nationella vaccinationsprogrammet för barn. Med den här kursen vill vi öka kunskapen om rotavirusinfektion och om vaccinationen.

Till utbildningen Vaccination mot rotavirusinfektion

Ledare som lyssnar

teckning av ung kvinna som lyssnar på ett barnEn webbaserad utbildning om psykisk hälsa för dig som leder barn och unga på fritiden. Lär dig mer om psykisk hälsa och hur du kan upptäcka och stötta barn och unga som mår dåligt psykiskt. Du får även tips om hur du kan stärka den psykiska hälsan hos de barn och unga som du leder.

Till utbildningen Ledare som lyssnar