Tillsynsvägledning om temperatur inomhus

Tillsynsvägledning temperatur inomhus, Fredrik Haux, Folkhälsomyndigheten.

Anpassning till ett klimat med högre temperatur

Anpassning till ett klimat med högre temperaturer, Elin Andersson, Folkhälsomyndigheten.