Socialminister Lena Hallengren deltog på webbinariet. Hon betonade hur viktig vaccination är för att hantera pandemin och passade på att tacka alla som arbetat med vaccinationer.

Johanna Rubin, Folkhälsomyndigheten, berättade varför det är viktigt att vaccinera sig och hur vaccinerna används. Veronica Arthurson, Läkemedelverket, gick igenom vaccinerna och de inrapporterade biverkningar. Lina Schollin Ask, Folkhälsomyndigheten, presenterade det stöd som tagits fram för att bistå i samtal med personer som är tveksamma inför vaccination. Dessa tre presentationer finns som delfilmer nedan.

Sören Andersson, enhetschef Folkhälsomyndigheten, avslutade med att berätta vad som händer framöver med vaccination mot covid-19.

Se hela webbinariet

Se webbinariet uppdelat i tre delar

Värt att veta om vaccination mot covid-19

En genomgång om varför det är viktigt att vaccinera sig och hur vaccinerna används av Johanna Rubin, barnläkare och utredare på Folkhälsomyndigheten. Ta del av länkar längst ner på sidan.

Säkra och effektiva vacciner

En presentation av vaccinerna och de inrapporterade biverkningar av Veronica Arthurson, chef för läkemedelssäkerhet på Läkemedelverket. Ta del av länkar längst ner på sidan.

Att prata om vaccination mot covid-19

Presentation av det stöd som Folkhälsomyndigheten tagit fram för att bistå i samtal med personer som är tveksamma inför vaccination av Lina Schollin Ask, barnläkare och utredare på Folkhälsomyndigheten. Ta del av länkar längst ner på sidan.

Sammanställning av länkar från presentationerna

Folkhälsomyndigheten – Värt att veta om vaccination mot covid-19

Läkemedelsverket – Säkra och effektiva vacciner

Rapporterade misstänkta biverkningar - coronavaccin (lakemedelsverket.se)

Folkhälsomyndigheten – Samtalsstöd

Att prata om vaccination mot covid-19 – Fem steg för att utforska och möta frågor och funderingar

Att prata om vaccination mot covid-19