Datum:
20 september - 21 september
Plats:
Coventum
Ort:
Örebro

Arbetet för jämlik hälsa och hållbar utveckling är en angelägenhet för alla. Mellan olika grupper i samhället finns det fortsatt stora skillnader i hälsa och förutsättningar för en god och jämlik hälsa vilket också har blivit tydligt under covid-19-pandemin. Samhället står inför flera utmaningar som kräver en bred satsning på folkhälsofrågor med ett ökat fokus på hälsofrämjande och förebyggande arbete i alla delar av samhället.

Innehåll

Nu är det dags att ta ut kompassriktningen för framtiden. Hur gör vi kloka vägval i en föränderlig tid för att skapa en hållbar utveckling och uppnå målet om en god och jämlik hälsa?

Du får ta del av konkreta arbetssätt och metoder, varvat med aktuell forskning om hur vi kan arbeta över sektorsgränserna för att möta samhällsutmaningarna.

Vi blandar seminarier med interaktiva övningar, platsbesök och dialog – med fokus på gemensamt lärande inför vårt fortsatta arbete för ett socialt hållbart och inkluderande samhälle.

Målgrupp

Konferensen arrangeras inom ramen för Mötesplats social hållbarhet och vänder sig främst till dig som är politiker, beslutsfattare eller på annat sätt har en strategisk roll inom hållbar utveckling, folkhälsa, sociala frågor eller samhällsbyggnad.

Kostnad

Early Bird t.o.m 30 maj, 3 150 kr.
Ordinarie pris, 3 700 kr.

Anmälan

Anmäl dig via länken längst ned på sidan, senast 26 augusti.

Kontakt

Frågor om programmet
Chatrine Höckertin,
chatrine.hockertin@folkhalsomyndigheten.se  

Arrangörer

Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, tillsammans med region Örebro län och Örebro kommun.

Välkommen till Örebro den 20–21 september!

Mer information och anmälan