Folkhälsomyndigheten arbetar tillsammans med andra myndigheter och verksamhetsutövare i tillämpningen av dessa bestämmelser.

Alkohol

Regler om alkohol

Narkotika och hälsofarliga varor

Regler om narkotika och hälsofarliga varor

Dopning

Lagar inom dopning

Tobak och liknande produkter

Regler om tobak och liknande produkter

Spel om pengar

Läs mer om spelreglering på spelprevention.se