Du måste vara godkänd som upplagshavare eller registrerad varumottagare

Du som partihandlare måste vara godkänd som upplagshavare eller som registrerad varumottagare för att få bedriva partihandel med spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat. Det är Skatteverket som beslutar om sådana godkännanden, och du får endast bedriva partihandel med de drycker som godkännandet omfattar.

Till dessa får du sälja sprit och alkoholdrycker

Som partihandlare får du sälja alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat till:

  • Systembolaget
  • andra partihandlare som har rätt att handla med motsvarande varor
  • den som har serveringstillstånd
  • den som har godkänts som skattebefriad förbrukare för användning av alkoholvaror i teknisk, industriell, medicinsk, vetenskaplig eller liknande verksamhet

Du är skyldig att förvissa dig om att dina köpare har rätt att köpa in dessa varor eller sälja varorna vidare.

Det är endast du som partihandlare som får förpacka om och buteljera alkoholdrycker. Du får även föra ut, exportera, föra in och importera de varor som omfattas av det godkännande du har fått från Skatteverket.

Du behöver lämna in statistik över din försäljning

Folkhälsomyndigheten har i uppdrag att föra statistik över bland annat försäljning och tillverkning av alkoholdrycker. Du som är eller har varit godkänd som upplagshavare av Skatteverket under redovisningsperioden behöver därför rapportera in vissa uppgifter till oss.

Uppgifterna du lämnar ska avse redovisningsperioden 1 januari–31 december. Blanketten ska vara inlämnad senast den 1 mars. Du kan registrera statistikrapport försäljning/tillverkning antingen genom vår e-tjänst eller genom att skicka blanketten till Folkhälsomyndigheten. Folkhälsomyndighetens adress finns längst ned på blanketten.

Folkhälsomyndigheten skickar ut en förtryckt statistikrapport över försäljning/tillverkning till berörda partihandlare vid slutet av året. Om du inte har fått någon statistikrapport över försäljning/tillverkning, eller tappat bort den förtryckta blanketten, kan du kontakta oss för att få en ny blankett. Du kan även kontakta oss om du har frågor kring rapporten.

Uppgifter om alkoholdrycksliknande preparat ska lämnas första gången senast den 1 mars 2022 för perioden 1 januari - 31 december 2021. Information om hur du rapporterar dessa uppgifter kommer under 2020.

Tabell 1. Statistikrapport försäljning/tillverkning.
Del i processenAnvisning
Vem ska rapportera? Den som varit godkänd som upplagshavare eller registrerad varumottagare av alkoholdrycker någon gång under rapporteringsperioden.
Hur rapporterar jag? Antingen på pappersblankett eller via e-tjänsten.
Rapporteringsperiod 1 januari–31 december. Uppgifter om alkoholdrycksliknande preparat ska lämnas fr.o.m. perioden 1 januari-31 december 2021.
Senaste inlämningsdag 1 mars, året efter rapporteringsperioden
E-tjänst för rapportering Observera att e-tjänsten för rapportering enbart gäller förtryckt blankett
Nollrapportering i e-tjänsten Om du inte har något att rapportera, det vill säga rapporterar noll i fälten vid rapportering via e-tjänsten, så får du ett meddelande om att det stämmer. Stämmer det så behöver du klicka på spara-knappen igen för att rapporten ska bli registrerad (vid nollrapportering via e-tjänsten så behöver du alltså klicka på spara knappen två gånger för att rapporten ska bli registrerad).
Pappersblankett skickas till Folkhälsomyndigheten, Box 505, 831 26 Östersund

Uppgiftsskyldighet och sekretess

Du som är tillståndshavare, tillverkare, partihandlare eller bedriver handel med teknisk sprit är skyldig enligt alkohollagen att lämna de uppgifter som är nödvändiga för att Folkhälsomyndigheten ska kunna föra statistik över verksamheten. I Folkhälsomyndighetens föreskrifter om statistiska uppgifter avseende tillverkning av alkoholdrycker och partihandel med spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker (FoHMFS 2014:2) beskrivs närmare vilka uppgifter som ska rapporteras in.

De statistikrapporter som inkommer till Folkhälsomyndigheten är allmänna handlingar och kan därför begäras ut. Vi gör alltid en sekretessprövning kring vilka uppgifter som kan lämnas ut om en handling begärs ut. Uppgifter i en rapport om en partihandlares personliga eller ekonomiska förhållanden lämnas inte ut om det kan innebära skada eller men för den enskilde eller dess närstående. För uppgifter i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.

De bestämmelser som den här informationen bygger på

Informationen på den här webbsidan är enbart tänkt att fungera som en hjälp för dig och ersätter inte det som står i alkohollagen och lagen om alkoholskatt. Det kan också finnas andra lagar eller andra myndigheters föreskrifter som du behöver känna till.